Jotacote Universal là sơn chống rỉ gốc epoxy đại lý sơn tàu biển Hải Việt

Sơn Tàu Biển | Đại Lý Sơn Tàu Biển | Sơn Tàu Biển Jotun

Jotacote Universal là sơn chống rỉ gốc epoxy

Jotacote Universal là sơn hai thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Lọai sơn này có % thể tích chất rắn cao, chịu mài mòn tốt. Nó vừa đóng vai trò sơn chống rỉ, vừa đóng cả vai trò sơn hoàn thiện và có thể sơn ở chiều dầy cao.
Jotacote Universal màu Nhôm ( Aluminium )

Mục đích sử dụng:
Là lớp sơn chống rỉ đa dụng được thiết kế đặc biệt cho công trình tàu đóng mới. Được sử dụng độc lập trên bề mặt sắt thép hay kết hợp với các hệ sơn khác. Nếu cần bề mặt hoàn thiện đẹp, nên kết hợp với 1 lớp sơn phủ hoàn thiện. Nó mang lại sự bảo vệ chống ăn mòn tuyệt hảo trong cả môi trường nước ngọt và nước biển. Jotacote Universal Aluminium Lumi được sử dụng làm lớp thứ nhất cho các két nước giằn và lợi dụng đặc tính của bột màu dạ quang trong màng sơn cho công tác thi công sơn và kiểm tra. Khi áp dụng loại sơn này cho các két nước giằn của tàu đóng mới cần phù hợp theo PSPC (IMO Res. MSC 82/W), xin tham khảo "Qui trình thi công cho két nước giằn-Jotacote Universal".
DMCA.com Protection Status