Hệ SƠN TÀU BIỂN VỎ SẮT, quy trình sơn tàu biển vỏ sắt đại lý sơn tàu biển Hải Việt

Sơn Tàu Biển | Đại Lý Sơn Tàu Biển | Sơn Tàu Biển Jotun

Hệ SƠN TÀU BIỂN VỎ SẮT, quy trình sơn tàu biển vỏ sắt

Sơn cho Tàu Vỏ Sắt, cần sơn theo khu vực, để có hệ sơn thích hợp, Mời Bạn đọc bài này

A. Sơn CHỐNG HÀ
Jotun có 3 loại sơn CHỐNG HÀ gần biển

 • Coastal AF 18 : Hệ sơn chống hà 6 tháng
 • Coastal AF 28 : Hệ sơn chống hà 12 tháng
 • Coastal AF 38 : Hệ sơn chống hà 24 tháng
Kỹ thuật Jotun luôn đồng hành cùng bạn 

Sơn Chống hà Coastal AF là loại sơn chống hà không chứa hợp chất cơ thiếc TBT, tính năng chống hà tốt và hiệu quả kinh tế cao. Sử dụng cho tàu thuyền hoạt động ven biển có thời gian giữa 2 lần lên đà từ 3 tới 24 tháng

B. Để chọn loại sơn phù hợp cho SƠN TÀU BIỂN vỏ sắt : vùng ngâm nước, phần đáy hông, đáy bằng. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hệ sau

1. Hệ Vinyl /Antifouling

 • Sơn 1- 3 lớp lót Coastal Uniprime :                                độ dày từ 50 -100 microns / lớp
 • Sơn 1 - 3 lớp sơn chống hà  Coastal AF 18, 28 hay 38 : độ dày 50 -125 microns / lớp

2. Hệ Epoxy mastic/ Antifouling

 • Sơn 1- 2 lớp Coastal EP Mastic :             độ dày 75 - 125 microns / lớp
 • Sơn 1 lớp Coastal Uniprime :                  độ dày 50 - 80 microns / lớp
 • Sơn 1 -3 lớp Coastal AF 18, 28 hoặc 38 :độ dày 75 -125 microns / lớp
C. Để sơn cho mạn khô, cấu trúc thượng tầng, boong, buồng máy.... của SƠN TÀU BIỂN vỏ sắt, Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hệ sơn sau:

1. Hệ Vinyl / Alkyd
 • Sơn 1 lớp Coastal Uniprime : độ dày 30 - 80 microns / lớp
 • Sơn 1-2 lớp Coastal Gloss :   độ dày 30 - 60 microns / lớp
2. Hệ EPoxy
 • Sơn 1 lớp Coastal EP mastic ;    độ dày 75 - 125 microns / lớp
 • Sơn 1- 2 lớp Coastal EP Finish :độ dày 30 - 60 microns / lớp

DMCA.com Protection Status